La denne høsten bli mer lønnsom!

La denne høsten bli mer lønnsom!

Alle verksteder bør regelmessig stoppe opp og jobbe med effektiviteten sin og måten de jobber på. Service og lønnsomhet henger tett sammen og det er viktig med kvalitet i alle ledd. – «Det er mulig for mange verksteder å øke det årlige overskuddet med 225.000 kroner, hvis et verksted klarer å fakturer ut 1 time mer pr dag, uavhengig om de er store eller små. La meg forklare dette, vi tar 1 time * 250 dager som vi har åpent i året og velger å bruke en timepris på 900,- som er helt innafor. Når du regner ut dette så får du 225 000,» sier vår kursleder Kjetil Selvåg.
– «Det må være viktig å sørge for god lønnsomhet og god ledelse av verkstedet vårt. Det er alle tjent med både ledere, kundemottakere og mekanikere. Når laget skal styrkes er det viktig å lære mer og det kan vi tilby i våre kurs som omhandler denne delen av jobben.» forteller han. Bruk høsten på å gjøre ditt verksted mer lønnsomt.

Vi kjører to typer kurs denne høsten:

Kundemottaker og service

23.-24. september Gardermoen

30.-31. oktober Bergen

Kurs for kundemottakere, daglige ledere, mekanikere og andre som har direkte kontakt med kunder eller hjelper til i kundemottaket.

Hovedpunktene i kurset:

             Best på kundeservice i en hektisk hverdag

             Riktig fokus – påvirkning av nøkkeltall

             Effektivitet – struktur og kommunikasjon

             Bruk av ERP system – formål og utbytte

             Salg som en naturlig del av servicen

             Bruk av telefon og mail

             Gi og følge opp en ordre

             Garantier og rettigheter – gruppeunntak

             Vanskelige kunder og reklamasjoner

             Kundemottaker som tilrettelegger og motivator

             Jakten på økt lønnsomhet

             Reelle case og aktuelle diskusjoner

Penger og lønnsomhet – lederskolen 1

23.-24. oktober Gardemoen

Målgruppen er daglige ledere, eiere og andre som har funksjoner rundt økonomisk styring. Økonomi for «ikke-økonomer» tar for seg hva som styrker og svekker lønnsomheten på verkstedet. Hovedfokus vil ligge på de 5 nøkkeltallene som utgjør 90% av et verkstedresultat. Det er de små endringene hver dag som utgjør en vesentlig del av resultatforbedringene. Og, ikke minst vil dette kurset legge til rette for et utvidet nettverk.

Hovedpunktene i kurset:

             Jakten på økt lønnsomhet

             God kundeservice på verkstedet

             Riktig pris

             Resultatregnskapet og de viktige nøkkeltallene

             Informasjonen i balanseregnskapet

             Effektivitet og samarbeid

             Kampanjer og muligheter

             Garantier og rettigheter – gruppeunntak

             Vanskelige kunder og reklamasjoner

             Meg som leder, tilrettelegger og motivator

             Informasjon og sekundering

             Reelle case og aktuelle diskusjoner

Meld deg på via våre nettsider eller ta kontakt på e-post: post.academy@promeister.com eller telefon: 40421883