Statens vegvesen valgte Promeister!

Statens vegvesen valgte Promeister!

I september inviterte Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen til anbudsrunde om kjøp av PKK–opplæring for Norges tilsynsmyndighet. Statens vegvesen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll, jf. forskrift 2009-05-13-591 om periodisk kjøretøykontroll (pkk). Det følger av forskriften § 2 at kontrollorgan skal være godkjent av regionvegkontoret. Regionvegkontoret er også godkjenningsmyndighet for teknisk leder og kontrollører i kontrollorgan. Forskriften § 23 gir regionvegkontoret myndighet til å føre tilsyn med kontrollorganenes virksomhet og iverksette reaksjoner dersom det avdekkes avvik fra gjeldende regelverk. Målet er å få 47 kontrollører godkjent igjennom overgangsordningen.

– «Vi kjenner godt til Vegvesenet», forteller daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige. I tillegg til sitt ordinære arbeid er de kontrollorgan for PKK opplæringen og er med jevne mellomrom innom våre kurs for å kvalitet sikre oss. Som kontrollorgan av våre kurs har vi hatt god dialog når det gjelder utviklingen av selve kurset og vår e-læring som man kan ta i forkant og som gir et mer fleksibelt kursløp.

Tirsdag 26. november kom første kursgruppe fra vegvesenet. – «Vi har bevisst blandet kontrollører fra hele landet slik at i kan få gode diskusjoner og se på lokale variasjoner i hvordan man utretter arbeidet. Det er en flott gruppe med utrolig mye kompetanse på kurs hos oss. Jeg tror dette kurset har vært lærerikt både for deltagerne og for oss som kursholdere», fortelle Teige.

Juridisk rådgiver i Statenes vegvesen seksjon for tilsyn og kontroll, Trond Robert Larsen er med på kurset som observatør. Han har ansvar for å påse at kurset er i samsvar med tilbudet ProMeister Academy ga i anbudet. – «Vi er godt fornøyd med opplegget. Kurset svarer til forventningene. Det er god metodikk og veksling mellom teori og praksis i kurset. I tillegg er det dyktige kursholder, sier Larsen.

Daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige er en av kursholderne ved dette kurset. – «Vi er stolt og ydmyk over oppgaven vegvesenet har gitt oss. Dette tolker vi dit hen at vi er langt innenfor det standard vegvesenet krever av kursleverandørene har og at vi leverer på alle punkt. Når kontrollorganet skal kurse sine beste kontrollører velger de altså Promeister.»