Statens vegvesen valgte Promeister!

Statens vegvesen valgte Promeister!

I september inviterte Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen til anbudsrunde om kjøp av PKK–opplæring for Norges tilsynsmyndighet. Statens vegvesen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll, jf. forskrift 2009-05-13-591 om periodisk kjøretøykontroll (pkk). Det følger av forskriften § 2 at kontrollorgan skal være godkjent av regionvegkontoret. Regionvegkontoret er også godkjenningsmyndighet for teknisk leder og kontrollører i kontrollorgan. Forskriften § 23 gir regionvegkontoret myndighet til å føre tilsyn med kontrollorganenes virksomhet og iverksette reaksjoner dersom det avdekkes avvik fra gjeldende regelverk. Målet er å få 47 kontrollører godkjent igjennom overgangsordningen.

– «Vi kjenner godt til Vegvesenet», forteller daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige. I tillegg til sitt ordinære arbeid er de kontrollorgan for PKK opplæringen og er med jevne mellomrom innom våre kurs for å kvalitet sikre oss. Som kontrollorgan av våre kurs har vi hatt god dialog når det gjelder utviklingen av selve kurset og vår e-læring som man kan ta i forkant og som gir et mer fleksibelt kursløp.

Tirsdag 26. november kom første kursgruppe fra vegvesenet. – «Vi har bevisst blandet kontrollører fra hele landet slik at i kan få gode diskusjoner og se på lokale variasjoner i hvordan man utretter arbeidet. Det er en flott gruppe med utrolig mye kompetanse på kurs hos oss. Jeg tror dette kurset har vært lærerikt både for deltagerne og for oss som kursholdere», fortelle Teige.

Juridisk rådgiver i Statenes vegvesen seksjon for tilsyn og kontroll, Trond Robert Larsen er med på kurset som observatør. Han har ansvar for å påse at kurset er i samsvar med tilbudet ProMeister Academy ga i anbudet. – «Vi er godt fornøyd med opplegget. Kurset svarer til forventningene. Det er god metodikk og veksling mellom teori og praksis i kurset. I tillegg er det dyktige kursholder, sier Larsen.

Daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige er en av kursholderne ved dette kurset. – «Vi er stolt og ydmyk over oppgaven vegvesenet har gitt oss. Dette tolker vi dit hen at vi er langt innenfor det standard vegvesenet krever av kursleverandørene har og at vi leverer på alle punkt. Når kontrollorganet skal kurse sine beste kontrollører velger de altså Promeister.»

 

For tiden er det PKK som gjelder

For tiden er det PKK som gjelder!

Utsagnet kommer fra Promeister Academys kurs og aktivitetskoodinator, Silje Guleng.

-«Vi merker at verkstedene prioriterer PKK sertifiseringen nå og det er bra. Vi har bare tid og vei for å få flest mulig igjennom før fristen 1. oktober 2021. Veidirektoratet har vært tydelig på at det ikke blir noen forlengelse av fristen» forteller Guleng.
Tall vi har hentet fra veidirektoratet viser at registererte kontrollører som skal sertifiseres innen lette eller tunge kjøretøy er 12 190 personer. Per i dag har bare 2 576 personer blitt sertifisert, 9 614 gjenstår.

 

-« Vi i Promeister vil gjøre hva vi kan for å få flest mulig igjennom inne fristen. Vi har i år arrangert kurs i Tromsø, Steinkjer og Dokka i tillegg til våre faste kurssenter i Ski og Bergen. Til våren tilbyr vi også PKK sertifisering i Kristiansand. Vi jobber også med å få på plass et kurssenter i Trondheimsområdet» forteller Guleng.

-«Under utvikling av våre kursgjennomføringsmodeller, har vi hatt fokus på å redusere tapt «skrutid» så mye som mulig. Dette bidrar til å holde kostnadene nede for verkstedene. Vi tilbyr e-læring man kan ta hvor som helst når som helst før kurset. Dette gjør at du har mindre tid vekke fra verkstedet ditt, når du tar kurs hos oss. Noen steder har vi også forskjøvet kurstidspunktet til ettermiddag/kveld» forklarer Guleng.

Resultatet er at alle våre sertifiseringskurs innen PKK, er markedets rimeligste løsning.

2 dg. tapt «skrutid»     a kr. 12000,-                       = kr. 24000,-

Kursavgift:                                                                  = kr. 11500,-

SUM KOSTNADER                                                     = kr.35500,-

Andre aktører i Markedet

3 dg. Tapt «skrutid»     a kr.12000,-                       = kr.36000,-

Kursavgift                                                                   = kr.10000,-

SNITT ANDRE AKTØRER                                           = kr.46000,-

 

-«I tillegg har vi stort fokus på å tilby PKK grunnopplæring. Dette er et 60 timers kurs for å kunne bli sertifisert kontrollør for de som ikke er omfattet av overgangsordningen. Disse kursene foregår på våre kurssenter i Ski og Bergen» sier Guleng.

Les mer om våre PKK kurs i vår digitale kurskatalog

Vi satser på kurs innenfor hybrid og EV-teknikk

Vi satser på kurs innenfor hybrid og EV-teknikk

Etterspørselen på kurs innen hybrid og EV-teknikk er stor. Mange tar det første kurset som mål å gi kunnskap slik at det trygt og sikkert kan foretas servicearbeid og mindre reparasjoner i henhold til gjeldene lovverk. Vi håper å kunne legge til rette for at flest mulig mekanikere skal kunne gjennomføre alle tre kurs og oppnå teknikerkompetanse innenfor hybrid og EV-teknikk.

Løpet for å bli tekniker består av tre kurs.

7.1 innføring i hybrid og EV teknikk

Kurset er et innføringskurs i ulike løsninger innen hybrid- og elektriske kjøretøy. Kurset har som mål å gi kunnskap slik at det trygt og sikkert kan foretas servicearbeid og mindre reparasjoner i henhold til gjeldene lovverk. Vi er blant annet innom:

Forstå farer ved arbeid med høy spenning og store strømstyrker.

Bruk av riktig verktøy og verneutstyr

Kjenne til oppbygging og funksjon på ulike høyspenningsanlegg.

Praktisk arbeid på kjøretøy og HV-komponenter

Klima og miljø

Kurset er på totalt 20 timer hvor 10 timer er e-læring.

7.2 Hybrid og EV teknikk

Kurset inneholder ulike tema og problemstillinger ved arbeid på hybrid- og elektriske kjøretøy. Kurset har som mål å skape kunnskaper slik at det sikkert kan gjennomføres service og reparasjon av ulike kjøretøy med elektrisk eller hybrid fremdrift. Vi er blant annet innom:

Forstå fare ved høy spenning og store strømstyrker.

Bruk av riktig verktøy og verneutstyr

Praktisk arbeid på kjøretøy med vektlegging på diagnose

Bli kjent med ulike varianter av HV- batteri

Isolasjonsmåling (megging)

Kjenne til ulike lade muligheter og ladeutstyr

Gjennomgang av bilens HV- komponenter

Kursets varighet er totalt 20 timer hvor10 timer er e-læring

7.3 Hybrid og EV teknikk, teknikerkurs

Kurset inneholder ulike tema og problemstillinger, kjente utfordringer og praktiske løsninger på hybrid- og elektriske kjøretøy.

Kurs 7.1 og 7.2 må være gjennomført for å kunne delta på dette kurset da dette er siste del i en kursrekke som gir teknikerkompetanse. Vi er blant annet innom:

Bli kjent med aktuelle “assistent-systemer”.

Diagnose og vedlikehold

Nyheter innen hybrid og EV

Kursets varighet er totalt 29 timer hvor15 timer er e-læring

Kurset avsluttes med en teoretisk og praktisk slutt test.

 Finn riktig kurs og kursdatoer her

Felles løft for kompetanseheving i sør

Felles løft for kompetanseheving i sør

Verkstedkjedene går inn og etablerer Kristiansand Bilverksted som et opplæringssenter for Pkk-sertifisering og andre tekniske kurs i regionen. Avtalen kom på plass etter et svært positivt møte i Kristiansand. Arvid Kristiansen fra Per Hagen AS Bilxtra, er initiativtaker til møtet. -” Jeg ble inspirert på Preqas sitt roadshow de hadde i Kristiansand hvor Promeister fortalte de hadde fått til å arrangere kurs i Tromsø. Da tenkte jeg at dette måtte vi klare å få til i Kristiansand om vi bare samarbeidet. Jeg tok kontakt med Leif Rune Skaar fra Kristiansand Bilverksted AS som er et Mekonomen verksted og han tente på ideen med en gang. Få dager etter arrangerte vi et møte med de tre kjedene Meca, Mekonomen og Bilxtra sammen med Promeister. Det er noen investeringer som skal til for at vi får et verksted som holder kravene for denne type opplæring og det løftet skal vi ta sammen, vi er jo under samme paraply” sier Kristiansen. -” nå gleder vi oss til å sette i gang å tilby lokale kurs for våre verksteder. Bare i Kristansand området har kjedene over 60 mekanikere som har behov for Pkk sertifisering etter overgangsordning” forteller han entusiastisk.

Et intensivt kursopplegg for opplæring innen overgangsordningen for Pkk og andre tekniske kurs starter januar 2020 og ligger åpen for påmelding på våre nettsider. 

Les mer om kursene her

Fra venstre: Kjell Teige – Promeister Soulution AS, Kenneth From – Meca, Arvid Kristiansen – Per Hagen AS (BilXtra), Øyvind Alfsen – Mekonomen,  Matias Larsen – Mekonomen og Leif Rune Skaar – Kristiansand Bilverksted AS

Egentlig burde alle nye gå et slikt kurs for å få litt input

Denne uken arrangerte vi kurs i kundemottak og service på Gardermoen.
Der møtte vi Stian Knutsen som er ganske ny hos Hadeland bilsenter Mohagen som er et av 7 Mekonomen verksted som har sendt deltagere til kurset,
sammen med 3 verksteder fra Meca.   

Hva synes du var mest givende med kurset?
-«Jeg synes det var spennende å lære om hvilken personlighetstype jeg er og hvilke personlighetstyper som finnes.
Det er greit å få noen tips om hvordan man skal forholde seg til forskjellige kunder og kollegaer. I tillegg var dette en fin kursgruppe med god stemning
hvor vi kunne lære fra hverandre og bygge nettverk. Kursholderen var flink og gjorde kurset interessant.  Økonomi biten for mitt verksted kjenner jeg ikke så godt til ennå,
så dette må jeg sette meg mer inn i. Jeg ser at det er generelle grep som kan gjøres for å få verkstedene mer lønnsom.
Egentlig burde alle nye gå et slikt kurs for å få litt input» forteller Stian.

Kursholder Kjetil Selvåg var også fornøyd med kurset. –«jeg anbefaler alle verksteder å gjennomføre kurset.
Kundemottaket er verkstedet salgsavdeling og er helt avgjørende for at de skal drive lønnsomt.
Send gjerne flere fra samme verksted sammen på kurs slik at de blir samkjørte i forhold til å gjøre endringer og forbedringer», sier han.

Vi har flere typer kurs innenfor ledelse, kundebehandling og lønnsomhet.

Les mer om dem her

                      

Noen av kursdeltagerne. Stian nr 2 fra venstre                       Kursleder Kjetil Selvåg

Nytt skoleår med e-læring og hardware

Nytt skoleår med e-læring og nye tekniske undervisningsmodeller

E-læring er i fokus som aldri før, det gir god læring og fleksibilitet. Siste tiden er det utviklet et stort antall ny moduler innen:
Elbil, hybridteknikk, motorstyring og måleteknikk. I dag er Electude størst på E-læring i kjøretøyteknikk.
Hus at lisensene for elever på kjøretøy og TIP må fornyes.

Les mer om Electude her

 

Hardware modeller

Vi har nå fått bestilling på flere Electudes integrerte Toyota Prius 3-treningsprogram. Undervisningsmodellen er forhåndsinnstilt med ti forskjellige feil som man kan eliminere ved praktisk trening. E-læringen vår kombinerer tekst, fotorealistisk grafikk og spørsmål for å veilede eleven fra de grunnleggende komponentene i hybridkjøretøyet, inkludert drivtyper, hybridbatteriet, ECVT-drivtog og sikkerhetsprosedyrer. Ved å bruke den medfølgende utbryterboksen for strømstyringsmodulen (PCM), høyspenningsbatteriet og andre målepunkter, kan elevene fullføre diagnoseoppgaver uavhengig og oppleve å løse vanlige problemer.
Vi tilbyr alt en lærer og elev trenger for å lykkes med å forstå hvordan og hvorfor hybridkjøretøyer fungerer, samt fullføre diagnostiske og reparasjonsprosedyrer.

Les mer om de forskjellige undervisningsmodellene her

La denne høsten bli mer lønnsom!

La denne høsten bli mer lønnsom!

Alle verksteder bør regelmessig stoppe opp og jobbe med effektiviteten sin og måten de jobber på. Service og lønnsomhet henger tett sammen og det er viktig med kvalitet i alle ledd. – «Det er mulig for mange verksteder å øke det årlige overskuddet med 225.000 kroner, hvis et verksted klarer å fakturer ut 1 time mer pr dag, uavhengig om de er store eller små. La meg forklare dette, vi tar 1 time * 250 dager som vi har åpent i året og velger å bruke en timepris på 900,- som er helt innafor. Når du regner ut dette så får du 225 000,» sier vår kursleder Kjetil Selvåg.
– «Det må være viktig å sørge for god lønnsomhet og god ledelse av verkstedet vårt. Det er alle tjent med både ledere, kundemottakere og mekanikere. Når laget skal styrkes er det viktig å lære mer og det kan vi tilby i våre kurs som omhandler denne delen av jobben.» forteller han. Bruk høsten på å gjøre ditt verksted mer lønnsomt.

Vi kjører to typer kurs denne høsten:

Kundemottaker og service

23.-24. september Gardermoen

30.-31. oktober Bergen

Kurs for kundemottakere, daglige ledere, mekanikere og andre som har direkte kontakt med kunder eller hjelper til i kundemottaket.

Hovedpunktene i kurset:

             Best på kundeservice i en hektisk hverdag

             Riktig fokus – påvirkning av nøkkeltall

             Effektivitet – struktur og kommunikasjon

             Bruk av ERP system – formål og utbytte

             Salg som en naturlig del av servicen

             Bruk av telefon og mail

             Gi og følge opp en ordre

             Garantier og rettigheter – gruppeunntak

             Vanskelige kunder og reklamasjoner

             Kundemottaker som tilrettelegger og motivator

             Jakten på økt lønnsomhet

             Reelle case og aktuelle diskusjoner

Penger og lønnsomhet – lederskolen 1

23.-24. oktober Gardemoen

Målgruppen er daglige ledere, eiere og andre som har funksjoner rundt økonomisk styring. Økonomi for «ikke-økonomer» tar for seg hva som styrker og svekker lønnsomheten på verkstedet. Hovedfokus vil ligge på de 5 nøkkeltallene som utgjør 90% av et verkstedresultat. Det er de små endringene hver dag som utgjør en vesentlig del av resultatforbedringene. Og, ikke minst vil dette kurset legge til rette for et utvidet nettverk.

Hovedpunktene i kurset:

             Jakten på økt lønnsomhet

             God kundeservice på verkstedet

             Riktig pris

             Resultatregnskapet og de viktige nøkkeltallene

             Informasjonen i balanseregnskapet

             Effektivitet og samarbeid

             Kampanjer og muligheter

             Garantier og rettigheter – gruppeunntak

             Vanskelige kunder og reklamasjoner

             Meg som leder, tilrettelegger og motivator

             Informasjon og sekundering

             Reelle case og aktuelle diskusjoner

Meld deg på via våre nettsider eller ta kontakt på e-post: post.academy@promeister.com eller telefon: 40421883

 

 

 

 

 

 

Frode Martinussen skal lede laget vårt!

Frode Martinussen skal lede laget vårt!

Frode Martinussen tar med seg mer enn 20 års erfaring innenfor bilbransjen når han 1. september tiltrer som administrerende direktør i ProMeister Solutions AS.

Frode var frem til våren 2019 adm dir for Hellanor AS, og forut for det daglig leder for Bertel O Steen Asker og Bærum AS og adm dir for Mekonomen Groups datterselskap MECA Norway AS.
-«Jeg gleder meg til å starte i ProMeister Solution, jeg er opptatt av at vi må møte endringene i bilbransjen. Blant annet vil store deler av bilparken bli elektrifisert og bilbransjen må se på nye muligheter. Jeg vil være med på å utvikle konseptene ProMeister har slik at vi gjør hverdagen så enkel som mulig for verkstedene som igjen blir et reelt alternativ for bileierne», sier Frode.
ProMeister Solution har med stor suksess siden 2016 utviklet utdanningssenteret ProMeister Academy og forretningssystemet ProMeister Business system på det norske markedet. I sammenheng med at selskapet ønsker å ytterligere satse på å utvikle tjenestetilbudet vil Frode får arbeidsplass på vårt topp moderne utdanningssenter i Ski sammen med våre kollegaer Christer og Stian.

På fritiden er Frode aktiv på langrennsski med mer enn 25 merker fra Birkebeinerrennet. I år har han i tillegg prøvd seg på sykkel ved å delta på et 540 km sykkelritt mellom Trondheim og Oslo, med det høyst beskrivende kallenavnet Styrkeprøven. – «Det er et skikkelig tøft ritt med en gjennomsnitt tid på over tjue timer på sykkel, hvordan gikk det?» spør vi. -«Det gikk bra, jeg mistet laget mitt, men fullførte på 18 timer» forteller Frode.

Med slik utholdenhet og gjennomføringsevne gleder vi oss til å se hva Frode får til med oss i ProMeister på laget.

Velkommen skal du være!

ProMeister er den første i Norge som starter opplæring om autonome biler

ProMeister Academy er først ut i Norge med å lansere opplæring på nivå 2 av autonome kjøretøy som er det mest avanserte som brukes i dagens biler. Fra høsten 2019 kan kjøretøyteknikere melde seg denne type kurs som omhandler de forskjellige assistansesystemene som brukes i veien til autonome kjøretøy.

– Vi vet at utviklingen er på vei til autonome biler, derfor er det viktig at verkstedene forbereder seg på dette. I vår utdanning fokuserer vi på bilens assistansesystemer og gir deltakerne et fundament for de neste systemene som kommer sier Kjell Teige, leder for ProMeister Academy Norge.

Kursene som ProMeister Academy lanserer, skal gi nødvendig kompetanse for å håndtere kjøretøy på nivå 2 av autonomitet. Utdanningen vil være på ProMeister Academy sine moderne kurslokaler i Ski og Bergen. På sikt kan også andre steder være aktuelle.

– Om ca 5 år tror vi det vil være nødvendig med full opplæring for helt autonome biler. I dag handler det mest om å gjøre teknikeren i stand til å håndtere dagens assistansesystemer fra hovedsaklig 2016, men vi vil gradvis utvide kurstilbudet i takt med utviklingen sier Kjell Teige, leder for ProMeister Academy Norge.

Mer om autonome biler:

  • Autonomitet i biler blir delt opp i nivå 1 til 5, hvor nivå 2 er det mest avanserte i dagens biler.
  • Idag har de fleste biler fra 2016 og senere hjelpesystemer som forenkler kjøringen og øker sikkerheten til sjåføren.
  • ProMeister Academy starter opp med kurs høsten 2019.
  • ProMeister Academy sine kurs skal gi kjøretøyteknikerne kunnskap og trygghet rundt de forskjellige assistansesystemene som finnes på dagens biler.

Ta kontakt for mer informasjon på e-post til: post.academy@promeister.com

 

Vi er i gang med PKK- grunnopplæring!

Vi er i gang med PKK- grunnopplæring!

Denne uken gjennomførte vi vår første fellessamling i vår PKK-grunnopplæring. Kurset har samlet 6 deltagere fra Farsund i sør til Alta i nord.  Vi bruker våre topp moderne verksteder og seks forskjellige typer biler for å få en variert og grundig opplæring. Vi ser fram til neste samling med denne fine gjengen og arbeidet videre med å få dem fram til å bli sertifiserte kontrollører.

Kurset er et 60 timers kurs oppdelt i 4 deler over en periode på 5 uker.

Del.1 E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før fremmøte for del 2.
Del.2 Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 16 undervisningstimer. (2 dager)
Del.3 E- læring med varighet på ca. 10 timer tilsendes, og må ferdigstilles før frammøte for del 4.
Del.4 Praktisk fremmøte på kurssted for praktisk/teoretisk gjennomgang med varighet på 24 undervisningstimer. (3dager)

Oppsatte kurs i høsten 2019

 

Bergen                                                                

7.-8. aug. + 26.-28. aug.                                

23.-24. sept + 7.-10. okt                                  

18.-19. nov + 9.-11. des       

 Ski 

12.-13. aug + 4.-6. sept. 

14.-15. okt. + 11.-13. nov             

25.-26. nov + 16.-18. des

For mer informasjon og påmelding, trykk her

Eller ta direkte kontakt med vår koordinator Silje på

E-post: post.academy@promeister.com

Mobil: 907 81 880.