Statens vegvesen valgte Promeister!

Statens vegvesen valgte Promeister!

I september inviterte Statens vegvesen, Trafikant- og kjøretøyavdelingen til anbudsrunde om kjøp av PKK–opplæring for Norges tilsynsmyndighet. Statens vegvesen er godkjennings- og tilsynsmyndighet for kontrollorgan for periodisk kjøretøykontroll, jf. forskrift 2009-05-13-591 om periodisk kjøretøykontroll (pkk). Det følger av forskriften § 2 at kontrollorgan skal være godkjent av regionvegkontoret. Regionvegkontoret er også godkjenningsmyndighet for teknisk leder og kontrollører i kontrollorgan. Forskriften § 23 gir regionvegkontoret myndighet til å føre tilsyn med kontrollorganenes virksomhet og iverksette reaksjoner dersom det avdekkes avvik fra gjeldende regelverk. Målet er å få 47 kontrollører godkjent igjennom overgangsordningen.

– «Vi kjenner godt til Vegvesenet», forteller daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige. I tillegg til sitt ordinære arbeid er de kontrollorgan for PKK opplæringen og er med jevne mellomrom innom våre kurs for å kvalitet sikre oss. Som kontrollorgan av våre kurs har vi hatt god dialog når det gjelder utviklingen av selve kurset og vår e-læring som man kan ta i forkant og som gir et mer fleksibelt kursløp.

Tirsdag 26. november kom første kursgruppe fra vegvesenet. – «Vi har bevisst blandet kontrollører fra hele landet slik at i kan få gode diskusjoner og se på lokale variasjoner i hvordan man utretter arbeidet. Det er en flott gruppe med utrolig mye kompetanse på kurs hos oss. Jeg tror dette kurset har vært lærerikt både for deltagerne og for oss som kursholdere», fortelle Teige.

Juridisk rådgiver i Statenes vegvesen seksjon for tilsyn og kontroll, Trond Robert Larsen er med på kurset som observatør. Han har ansvar for å påse at kurset er i samsvar med tilbudet ProMeister Academy ga i anbudet. – «Vi er godt fornøyd med opplegget. Kurset svarer til forventningene. Det er god metodikk og veksling mellom teori og praksis i kurset. I tillegg er det dyktige kursholder, sier Larsen.

Daglig leder i Promeister Academy, Kjell Teige er en av kursholderne ved dette kurset. – «Vi er stolt og ydmyk over oppgaven vegvesenet har gitt oss. Dette tolker vi dit hen at vi er langt innenfor det standard vegvesenet krever av kursleverandørene har og at vi leverer på alle punkt. Når kontrollorganet skal kurse sine beste kontrollører velger de altså Promeister.»

 

For tiden er det PKK som gjelder

For tiden er det PKK som gjelder!

Utsagnet kommer fra Promeister Academys kurs og aktivitetskoodinator, Silje Guleng.

-«Vi merker at verkstedene prioriterer PKK sertifiseringen nå og det er bra. Vi har bare tid og vei for å få flest mulig igjennom før fristen 1. oktober 2021. Veidirektoratet har vært tydelig på at det ikke blir noen forlengelse av fristen» forteller Guleng.
Tall vi har hentet fra veidirektoratet viser at registererte kontrollører som skal sertifiseres innen lette eller tunge kjøretøy er 12 190 personer. Per i dag har bare 2 576 personer blitt sertifisert, 9 614 gjenstår.

 

-« Vi i Promeister vil gjøre hva vi kan for å få flest mulig igjennom inne fristen. Vi har i år arrangert kurs i Tromsø, Steinkjer og Dokka i tillegg til våre faste kurssenter i Ski og Bergen. Til våren tilbyr vi også PKK sertifisering i Kristiansand. Vi jobber også med å få på plass et kurssenter i Trondheimsområdet» forteller Guleng.

-«Under utvikling av våre kursgjennomføringsmodeller, har vi hatt fokus på å redusere tapt «skrutid» så mye som mulig. Dette bidrar til å holde kostnadene nede for verkstedene. Vi tilbyr e-læring man kan ta hvor som helst når som helst før kurset. Dette gjør at du har mindre tid vekke fra verkstedet ditt, når du tar kurs hos oss. Noen steder har vi også forskjøvet kurstidspunktet til ettermiddag/kveld» forklarer Guleng.

Resultatet er at alle våre sertifiseringskurs innen PKK, er markedets rimeligste løsning.

2 dg. tapt «skrutid»     a kr. 12000,-                       = kr. 24000,-

Kursavgift:                                                                  = kr. 11500,-

SUM KOSTNADER                                                     = kr.35500,-

Andre aktører i Markedet

3 dg. Tapt «skrutid»     a kr.12000,-                       = kr.36000,-

Kursavgift                                                                   = kr.10000,-

SNITT ANDRE AKTØRER                                           = kr.46000,-

 

-«I tillegg har vi stort fokus på å tilby PKK grunnopplæring. Dette er et 60 timers kurs for å kunne bli sertifisert kontrollør for de som ikke er omfattet av overgangsordningen. Disse kursene foregår på våre kurssenter i Ski og Bergen» sier Guleng.

Les mer om våre PKK kurs i vår digitale kurskatalog

Felles løft for kompetanseheving i sør

Felles løft for kompetanseheving i sør

Verkstedkjedene går inn og etablerer Kristiansand Bilverksted som et opplæringssenter for Pkk-sertifisering og andre tekniske kurs i regionen. Avtalen kom på plass etter et svært positivt møte i Kristiansand. Arvid Kristiansen fra Per Hagen AS Bilxtra, er initiativtaker til møtet. -” Jeg ble inspirert på Preqas sitt roadshow de hadde i Kristiansand hvor Promeister fortalte de hadde fått til å arrangere kurs i Tromsø. Da tenkte jeg at dette måtte vi klare å få til i Kristiansand om vi bare samarbeidet. Jeg tok kontakt med Leif Rune Skaar fra Kristiansand Bilverksted AS som er et Mekonomen verksted og han tente på ideen med en gang. Få dager etter arrangerte vi et møte med de tre kjedene Meca, Mekonomen og Bilxtra sammen med Promeister. Det er noen investeringer som skal til for at vi får et verksted som holder kravene for denne type opplæring og det løftet skal vi ta sammen, vi er jo under samme paraply” sier Kristiansen. -” nå gleder vi oss til å sette i gang å tilby lokale kurs for våre verksteder. Bare i Kristansand området har kjedene over 60 mekanikere som har behov for Pkk sertifisering etter overgangsordning” forteller han entusiastisk.

Et intensivt kursopplegg for opplæring innen overgangsordningen for Pkk og andre tekniske kurs starter januar 2020 og ligger åpen for påmelding på våre nettsider. 

Les mer om kursene her

Fra venstre: Kjell Teige – Promeister Soulution AS, Kenneth From – Meca, Arvid Kristiansen – Per Hagen AS (BilXtra), Øyvind Alfsen – Mekonomen,  Matias Larsen – Mekonomen og Leif Rune Skaar – Kristiansand Bilverksted AS

Egentlig burde alle nye gå et slikt kurs for å få litt input

Denne uken arrangerte vi kurs i kundemottak og service på Gardermoen.
Der møtte vi Stian Knutsen som er ganske ny hos Hadeland bilsenter Mohagen som er et av 7 Mekonomen verksted som har sendt deltagere til kurset,
sammen med 3 verksteder fra Meca.   

Hva synes du var mest givende med kurset?
-«Jeg synes det var spennende å lære om hvilken personlighetstype jeg er og hvilke personlighetstyper som finnes.
Det er greit å få noen tips om hvordan man skal forholde seg til forskjellige kunder og kollegaer. I tillegg var dette en fin kursgruppe med god stemning
hvor vi kunne lære fra hverandre og bygge nettverk. Kursholderen var flink og gjorde kurset interessant.  Økonomi biten for mitt verksted kjenner jeg ikke så godt til ennå,
så dette må jeg sette meg mer inn i. Jeg ser at det er generelle grep som kan gjøres for å få verkstedene mer lønnsom.
Egentlig burde alle nye gå et slikt kurs for å få litt input» forteller Stian.

Kursholder Kjetil Selvåg var også fornøyd med kurset. –«jeg anbefaler alle verksteder å gjennomføre kurset.
Kundemottaket er verkstedet salgsavdeling og er helt avgjørende for at de skal drive lønnsomt.
Send gjerne flere fra samme verksted sammen på kurs slik at de blir samkjørte i forhold til å gjøre endringer og forbedringer», sier han.

Vi har flere typer kurs innenfor ledelse, kundebehandling og lønnsomhet.

Les mer om dem her

                      

Noen av kursdeltagerne. Stian nr 2 fra venstre                       Kursleder Kjetil Selvåg